Dne 26. 1. 2024 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Autoopravář junior. Hlavním cílem soutěže je motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR).

Srdečně blahopřejeme vítězům této soutěže automechaniků za jejich vynikající práci a odbornost. Děkujeme vám za vaši práci a přejeme vám mnoho dalších úspěchů v krajském kole této soutěže a budoucnosti.

  1. místo: David Šipula
  2. místo: Vojtěch Lakomý
  3. místo: Patrik Sohr

Poděkování také patří i ostatním soutěžícím za jejich účast a soutěživost během této automechanické soutěže. Váš zájem o účast a nasazení přispěly k vytvoření skvělého prostředí v průběhu soutěže. Bez ohledu na výsledek soutěže si zasloužíte uznání za své úsilí a zájem o váš obor. 

Menu