Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se bude konat 21. března 2019.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

I. kategorie: 1. a 2. ročníky
II. kategorie: 3. a 4. ročníky

V soutěži na vás bude čekat:
1. poslechový test
2. lexikálně-gramatický test
3. konverzace na vylosované téma-

Vítěz každé kategorie postupuje do krajského kola soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy.
Všichni studenti, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží zajímavé ceny!
Zájemci se mohou hlásit do 18. března u své vyučující AJ.

Školní kolo olympiády v AJ
Hlavní partneři
Menu