V pátek 8. prosince 2023 proběhla na naší škole Olympiáda v anglickém jazyce.
V prvním kole soutěže předvedlo 47 žáků 1.–4. ročníků své jazykové dovednosti při poslechu a lexikálně-gramatickém testu. Všichni účastníci podali velmi dobré výkony, ale do druhého kola bylo možné vybrat jen 12 nejlepších.
Ve druhém kole porota, složená z vyučujících AJ, hodnotila ústní výkony vybraných studentů. Studenti konverzovali na jedno z vylosovaných témat. Hodnotila se slovní zásoba, použitá gramatika, plynulost projevu, výslovnost.
Rozhodování nebylo snadné, jelikož všichni žáci prokázali vynikající konverzační dovednosti, schopnost argumentace, pohotově reagovali na otázky, dokázali prezentovat a obhájit vlastní názory. Po dlouhé debatě porota rozhodla o následujícím pořadí vítězů:
1. místo – Zdeněk Burda (MES4)
2. místo – Lukáš Stejskal (T2)
3. místo – Roman Patočka (MES3)
Všem zúčastněným děkujeme za účast. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhne v únoru 2024.

Vaše předmětová komise cizích jazyků 🙂

Menu