Termíny didaktických testů

 • 24.5.2021 8:00 Matematika
 • 24.5.2021 13:30 Anglický jazyk
 • 25.5.2021 8:00 Český jazyk a literatura

Pokyny pro žáky konající blok testů a písemných prací společné části MZ:

 • Jmenné seznamy žáků pro danou učebnu budou vyvěšeny na nástěnce v I. posch budovy školy.
 • Je důležité, aby žáci konající zkoušku byli před příslušnou učebnou nejpozději  5 min před zahájením zkoušky na učebně!
 • Další informace naleznete na www.cermat.cz
 • S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Irenu Emanovskou (mob.: 736 628 391)

Nutné a povolené pomůcky:

 • Před konáním testu se žáci prokáží negativním výsledkem testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
 • Občanský průkaz, černá nebo modrá propisovací tužka
 • Český jazyk a literatura – didaktický test – žádné pomůcky (žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí – překladový slovník)
 • Cizí jazyk – didaktický test – žádné pomůcky
 • Matematika – matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez  grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí – překladový slovník)
 • Žáci s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ. Pomůcky budou zkontrolovány zadavatelem na učebně.            

Hlavní partneři
Menu