Společnost ČEZ, a. s., pořádá soutěž pro žáky základních a středních škol „Vím proč!“. Ráda by tak podpořila jejich zájem o fyziku a šíření informací z tohoto předmětu mezi veřejnost.

Soutěžící se mohou registrovat na internetových stránkách Soutěže www.vimproc.cz a do soutěže se zapojí tím, že vloží na internetové stránky video zobrazující jakýkoli fyzikální pokus.

Výhry v Soutěži:

  • 1. místo: poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup v Mall.cz , příspěvek 200 000 Kč na vybavení moderní učebny pro školu
  • 2. místo: poukaz v hodnotě 5 000 Kč na nákup v Mall.cz
  • 3. místo: poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup v Mall.cz

Vkládání videí během soutěže probíhá od 1. 2. 2024 do 15. 5. 2024. Odborná porota zvolí výherce nejpozději do 21. 6. 2024.

Menu