Žákům vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem nebo maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia. V naší škole mají na tento příspěvek nárok žáci oborů:

Menu