Informace k testování uchazečů před konáním přijímací zkoušky

Odevzdávání zápisových lístků až od 19. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo nové termíny konání jednotné přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022:

TYP OBORU 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

3. května 2021

4. května 2021

2. června 2021

3. června 2021

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce přijde zákonnému zástupci či plnoletému uchazeči na adresu, zadanou na přihlášce ke vzdělávání a pokud zadal i platnou e-mailovou adresu uchazeče, tak i e-mailem. Termín zaslání pozvánky k JPZ se pravděpodobně prodlouží také.

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Hlavní partneři
Menu