Výsledková listina přijímacích zkoušek – 1. termín

Kritéria a další  informace – učební obory

Upozornění pro nepřijaté uchazeče:

Pokud obdržíte rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, můžete využít opravného prostředku k zvrácení negativního výsledku. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s legislativními změnami ohledně zrušení možnosti odvolání se, bude třeba kontaktovat ředitele školy popř. zástupce ředitele, který může vydat nové rozhodnutí. Lze totiž očekávat, že skutečný zájem o studium neprojeví všichni přijatí žáci a tím dojde k postupnému uvolnění míst pro přijetí nových žáků, kteří původně přijati nebyli. Využijte tuto možnost a neprodleně kontaktujte školu. Negativní výsledky rozhodnutí budou postupně měněny na rozhodnutí o přijetí, dokud počet podaných zápisových lístků nedosáhne možné kapacity v oboru.

Přijatý uchazeč odevzdá do 5-ti dnů zápisový lístek na sekretariát školy v časech od 7:00 do 13 hod. v pracovní dny. Toto platí, pokud nemá současně podánu přihlášku na maturitní obor. V takovém případě zápisový lístek podá až po vykonání přijímacích zkoušek.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou zaslána poštou na adresu zákonného zástupce. Pokud si rozhodnutí nevyzvednete, je desátý pracovní den považováno za doručené (fiktivní doručení) a zásilka se vrací odesílateli.

Hlavní partneři
Menu