Od tohoto týdne začne probíhat praktická výuka (OV, praxe) žáků všech ročníků!

Základní informace k realizaci výuky od 26.4. 2021:

 • Bude probíhat dle platného rozvrhu.
 • Žáci musí dodržovat základní epidemiologická opatření.
 • Bude probíhat testování žáků, kteří neprodělali v předchozích 90 dnech onemocnění COVID-19 (viz. další informace k testování žáků).
 • Žáci, kteří jsou ubytováni na DM, přijíždí do školy až v den výuky přímo na OV. Po skončení výuky OV se půjdou (již otestováni) ubytovat na DM.
 • Je nezbytné, aby žáci, kteří projeví zájem o ubytování příští týden tuto skutečnost nahlásili na DM (p. Krejčíř) nejpozději do pátku tj. 23.4. 2021!
 • Třídní učitelé nadále evidují nové případy prodělané nemoci COVID-19. Je třeba jim poskytnout tuto informaci v případě změny.
 • Výuka teoretických předmětů probíhá i nadále distanční formou dle platných rozvrhů hodin.

Základní informace k testování žáků:

 • Informujeme žáky a rodiče, že je možné, aby žák přinesl a použil pro své testování některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ . Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole! Není možné, aby test dělali žáci doma.
 • Žáci budou po příchodu na jednotlivých dílnách testováni a po vyhodnocení testů se převléknou do pracovního oděvu.
 • Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, v případě, že v uvedené dny má žák praktické vyučování.
 • Pokud odborný výcvik absolvuje v jiné dny, je testován v den nástupu stejně jako v případě, že se v pondělí či čtvrtek na výuku nedostaví a přijde až následující den.
 • Testovat se budou všichni přítomní žáci vyjma žáků, kteří doručili svým tř. učitelům potvrzení o prodělané nemoci v předcházejících 90-ti dnech. Třídní učitelé stále uvedenou skutečnost neprodleně zaznamenají do evidence v bakalářích (viz předcházející email). Z připraveného seznamu žáků pro testování je patrné, koho se to týká.
 • Na začátku vyučování provede učitel s žáky na učebně test dle pokynů pro práci s testovací sadou (https://youtu.be/BmDnd140UH4).
 • Použité testy budou odloženy to připraveného pytle, jehož vyzvednutí a likvidace bude zajištěna pověřenou osobou.
Hlavní partneři
Menu