• Výuka se bude realizovat pouze prezenčně dle platných rozvrhů.
  • Během výuky musí žáci používat respirátory.
  • Každé pondělí bude první skutečně vyučovanou hodinu probíhat testování žáků. Vše pod koordinací vyučujícího učitele dané hodiny.
  • Žáci, kteří přijdou do školy až v jiný den v týdnu, budou testování na učebně č. 6 (na OV na sekretariátu). Zde obdrží testovací sadu, po provedení testu nahlásí výsledek a odevzdají použitou testovací sadu.
  • Každý otestovaný žák obdrží potvrzení o testování s platností 7 dnů. Potvrzení si žák uschová pro potřeby prokázání svého testování (např. na Domově mládeže po příjezdu v neděli).
  • Žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v předchozích 180-ti dnech, se netestují.
  • Veškeré změny rozvrhu (např. v důsledku konání maturitních zkoušek) podléhají suplování pro daný den.
  • Tato opatření platí na všech pracovištích školy.
  • Je možné, aby žák přinesl a použil pro své testování některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ . Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole! Není možné, aby test dělali žáci doma.
Hlavní partneři
Menu