Jsme rádi, že na naší škole studují šikovní žáci. Tomáš Dittrich, žák 3. ročníku oboru Spojový mechanik získal „čestné uznání“ a pochvalu třídního učitele za vzorně provedenou ročníkovou práci z odborného výcviku. Jedná se o tzv. „točící se hodiny“. Zobrazování času je řešeno pomocí zapojení se sedmi LED diodami a naprogramovaným mikrokontrolérem PIC, který řídí jednotlivé LED diody i synchronizaci otáček pro vykreslení hodin, minut a sekund. Energie ze zdroje je přenášena na rotor pomocí vzduchového transformátoru, čili s nulovým třením. Jako motor je použit ventilátor z počítače, který je zbaven lopatek a nemá žádný komutátor. Díky této kombinaci dosáhne výrobek minimální hlučnosti a maximální životnosti. Uvedenou ročníkovou práci vedl učitel odborného výcviku Pavel Navrátil. 
Gratulujeme!

Třídní učitel: Ing. Ondřej Mišurec

Menu