V souladu s pokyny MŠMT sdělujeme, že od středy 25.11. 2020

  • bude opět zahájena prezenční výuka žáků končících ročníků všech oborů. Jedná se o třídy T4, MEV4, MES4, SO3, E3, EZ, PD2. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
  • Současně bude prezenčně zajištěna i praktická výuka. Odborný výcvik a praxe budou ve škole probíhat napříč všemi obory a jejich ročníky opět dle platného rozvrhu hodin.
  • Nekončící ročníky budou mít i nadále distanční formu vzdělávání pouze u teoretických předmětů.

Domov mládeže je pro žáky nastupující do prezenční výuky dne 25.11.2020 v provozu od 18:00 hod  v úterý 24.11.2020.

Informace k provozu škol a školských zařízení

Opatření PES pro oblast školství

Hlavní partneři
Menu