Zahájení v jednotlivých třídách

  • 1.9. 2020

Ve škole zahajují první a druhé ročníky včetně nástavbového studia a zkrácené formy v 8,00h na příslušných učebnách. Seznamy žáků I. ročníků a jejich umístění na učebnách bude vyvěšeno ve vestibulu školy v přízemí.

Na odborném výcviku zahajují třetí a čtvrté ročníky v 8, 00h s výjimkou žáků oboru Telekomunikace, kteří nastupují do školy až 2. září 2020 (T3, T4).

  • 2.9. 2020

Ve škole zahajují třetí a čtvrté ročníky v 8,00h na určených učebnách (v případě konání didaktických testů na našem SŠTO, v aule školy).

Na odborném výcviku (U podjezdu 11) zahajují v 8, 00h první a druhé ročníky. Žáci prvních a druhých ročníků oboru Telekomunikací zůstávají tento den doma. Tato informace se týká rovněž žáků tříd PD1 a PD2.

V případě nejasností kontaktujte paní Adélu Netopilovou (585 220 663, 739 666 370).

Změny vyhrazeny!

Hlavní partneři
Menu