Absolutní vítěz Motivačního programu Prokopa Diviše společnosti ČEZ, žák třídy MEV3 David Tauš se zúčastnil v doprovodu učitele odborného výcviku p.Radka Janíka Zážitkového dne v sídle společnosti ČEZ distribuce v Hradci Králové.

V úvodu programu vítězům z jednotlivých škol pogratuloval zástupce vedení společnosti ČEZ a představil všem zúčastněným nejnovější aktuality a novinky z kuchyně společnosti ČEZ Distribuce a.s. Následovala prohlídka malé vodní elektrárny Hučák s výkladem, dále ukázka provozu a řízení této elektrárny poháněné třemi Francisovy turbínami.

Odpoledne proběhla návštěva areálu technického pracoviště a laboratoří měření, kde se testují a zkouší moderní metody měření a dálkové zprávy odběrů el. energie. Mezi nejzajímavější ukázky zřejmě patřila ukázka dálkového řízení rozvoden el. energie a dálkových odečtů odběru el. energie od zákazníků.

Vrchol zážitkového dne tvořila prezentace využití obnovitelných zdrojů, během níž účastníci obdrželi hodnotný dar v podobě bluetooth reproduktoru se znakem skupiny ČEZ.

Závěrem děkujeme organizátorům této akce za profesionální přístup, za organizaci Motivačního programu Prokopa Diviše a Davidu Taušovi za vynikající reprezentaci naší školy.

Učitel odborného výcviku Radek Janík

Menu