Student třídy E2 Gino Bandy se 16. 6. 2022 zúčastnil slavnostního zakončení letošního ročníku Programu Prokopa Diviše 2021/2022 v sídle společnosti ČEZ Distribuce a. s. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4.

V úvodu programu se všem zúčastněným představily aktuality a novinky z ČEZ Distribuce a. s.

Na pracovišti Tradingu Skupiny ČEZ byla přednáška z oblasti obchodování s komoditami ČEZ na velkoobchodních trzích. Následovala krátká exkurze přímo na pracovišti Tradingu Skupiny ČEZ.

Odpoledne proběhla návštěva areálu Pražské energetiky a. s. Pracovníci z PRE Distribuce nám uspořádali exkurzi na rozvodně 110kV Holešovice, kde je nová zapouzdřená rozvodna 110kV. Součástí areálu je i malé muzeum energetiky PRE. V muzeu se nacházejí „artefakty“ ze staré rozvodny a další komponenty z oblasti energetiky. V daném místě jsme sjeli výtahem do kabelového tunelu pod Prahou, kde jsou uloženy kabely 22kV -110kV, které napájejí Prahu. Zároveň se zde i nachází dobíjecí HUB pro elektromobily s instalovanou akumulací, která je zapojena do projektu eFlex.

Student měl možnost poznat pracoviště ČEZ Distribuce a. s., rozvodnu PRE Distribuce 110kV, kabelový kanál pod Prahou a muzeum energetiky.

Závěrem děkujeme organizátorům této akce za profesionální přístup, za organizaci soutěže Programu Prokopa Diviše a Ginovi za svkělou reprezentaci naší školy.

Učitel odborného výcviku Stanislav Straka

Menu