Školní kroužek robotiky

19. 9. 2023

pro začátečníky i pro pokročilé kapacita kroužku je 20 žáků Termíny konání: středa – sudý týden (skupina 1) od 14:00 do 15:30 na učebně 8 (začínáme 4.10. ve 14:00) středa – lichý týden (skupina 2) od 14:00…

Motivační program Prokopa Diviše

19. 9. 2023

Ve čtvrtek dne 12. října 2023 proběhne v naší škole slavnostní zahájení Motivačního programu Prokopa Diviše, který pro studenty vybraných oborů středních škol pro školní rok 2023/2024 vyhlásila společnost ČEZ Distribuce. Program je určen pro studenty oborů:…

Volno ředitele školy – 29. 9. 2023

15. 9. 2023

Ředitel školy vyhlašuje dne 29. 9. 2023 volno z organizačních a provozních důvodů pro všechny žáky školy. Volný den se budou týkat teoretické výuky i odborného výcviku.

Modernizace kotelny na dílnách odborného výcviku

14. 9. 2023

Modernizace kotelny byla provedena s cílem zvýšit její energetickou účinnost, snížit emise a zlepšit celkovou spolehlivost a bezpečnost provozu. Stávající kotelna již byla stará a při jejím provozu docházelo k poruchám a tím i přerušení dodávky tepla do budov OV. Staré a zastaralé kotle…

Siemens – konference pro SŠ, VOŠ a univerzity

5. 9. 2023

Dne 31. 8. 2023 se uskutečnil v Brně 2. ročník konference pro SŠ, VOŠ a univerzity, které se zúčastnili také učitelé z naší školy. Během celodenního programu byla prezentována implementace řešení postavených na Siemens produktech do výuky. Jednotlivé prezentace byly zaměřeny…

Výsledky přijímacího řízení – 4. kolo

31. 8. 2023

Výsledky přijímacího řízení – 4. kolo

Příspěvky na obědy do škol

17. 8. 2023

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky na obědy do škol. Dotace na zajištění bezplatného školního stravování je určena pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je…

Informace pro přijaté žáky

16. 8. 2023

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků UBYTOVÁNÍ  Naše škola umožňuje ubytování na Domově mládeže při SŠTO Olomouc. Pro školní rok 2023/2024 je však kapacita domova již naplněna.

Podzimní maturitní a závěrečné zkoušky

15. 8. 2023

MATURITNÍ ZKOUŠKY Blok didaktických testů (společná část MZ): 4.- 5. 9. 2023 (spádová škola) Písemná slohová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury (profilová část MZ): 6. 9. 2023 (7,50h na uč. 6) Písemná slohová maturitní zkouška z anglického jazyka (profilová…

Road show ČEZ Distribuce

3. 7. 2023

Dne 21. června 2023 se v areálu společnosti TS Bohemia uskutečnila Road show energetické společnosti ČEZ Distribuce. Naši žáci si prohlédli speciální pracoviště zaměřené na činnost práce pod napětím (VN) skládající se z pohotovostního vozu, izolované plošiny pro…

Zážitkový den programu Prokop Diviš v sídle společnosti ČEZ Distribuce a. s. Hradec Králové

28. 6. 2023

Absolutní vítěz Motivačního programu Prokopa Diviše společnosti ČEZ, žák třídy MEV3 David Tauš se zúčastnil v doprovodu učitele odborného výcviku p.Radka Janíka Zážitkového dne v sídle společnosti ČEZ distribuce v Hradci Králové. V úvodu programu vítězům z jednotlivých škol…

Podzimní outdoorový kurz

28. 6. 2023

Outdoorový kurz pro žáky 2. ročníků proběhne v termínu 10. – 13. října 2023 na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova. Bližší info v kabinetu TV.