Maturitní a závěrečné zkoušky 2020/2021

3. 3. 2021

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky končících ročníků Metodika MŠMT – maturitní zkoušky 2021 Metodika MŠMT – závěrečné zkoušky 2021 Žádost o vykonání opravných zkoušek za 1. pololetí škol. roku 2020/2021

Mobilní aplikace pro přípravu na přijímací i maturitní zkoušky

3. 2. 2021

Žáci 9. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy,které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, byly použity…

Pololetní hodnocení

27. 1. 2021

Informace pro rodiče o prospěchu a chování žáků za první pololetí školního roku 2020/2021:   Odkaz na přihlášení do systému Bakaláři: https://bakalari.kosinka.com/bakaweb/login Návod k zobrazení pololetního hodnocení: https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf

Distanční forma výuky

7. 1. 2021

S ohledem na pokyny MŠMT a stávající epidemiologická opatření (stupeň 5 v systému PES) bude prozatím veškerá výuka teoretických i praktických předmětů (tedy i odborného výcviku) probíhat distanční formou! Výuka se bude řídit platnými rozvrhy jednotlivých tříd. Účast žáků…

Brigáda pro studenty

18. 9. 2020

Společnost Mubea nabízí brigádu studentům