Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2024/2025

28. 6. 2024

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2024/2025. Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování…

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:

27. 6. 2024

Pro školní rok 2024/25 budeme do následujících oborů přijímat tyto počty žáků:– čtyřleté maturitní obory: 26-45-M/01 Telekomunikace – 6 žáků; 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – 6 žáků. – tříleté učební obory: 26-59-H/01 Spojový mechanik –…

Úspěšná mezinárodní výměna: Naši školu navštívili žáci a učitelé z Nitry

27. 6. 2024

V rámci mezinárodní výměny škol navštívili naši školu žáci a učitelé Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Nitře. Tato výměna, podporována Mezinárodním visegrádským fondem, se uskutečnila ve dnech 17. – 19. 6. 2024. Výměnného pobytu se zúčastnilo 20 žáků…

T – PROFI 2024 Czech Skills Junior

25. 6. 2024

Ve dnech 17. a 18. 6. 2024 jsme se jako vítězové Olomouckého kraje zúčastnili celostátní soutěže T-PROFI 2024 Czech Skills Junior – https://www.czechskills.cz/t-profi/. Soutěž byla velmi kvalitně obsazena, jelikož se jí zúčastnili vítězové jednotlivých krajů, takže se na start…

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

21. 6. 2024

Čtyřleté maturitní obory: 26-45-M/01 Telekomunikace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Tříleté učební obory: 26-59-H/01 Spojový mechanik Blahopřejeme k přijetí na naši střední školu a děkujeme za důvěru. Těšíme se na spolupráci a přejeme hodně úspěchů ve studiu.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ 2024/2025

20. 6. 2024

V pondělí 24. června 2024 se v 16.00 hodin uskuteční v aule školy informativní schůzka pro zákonné zástupce nezletilých žáků a pro žáky zletilé, kteří od září nastoupí na naši školu do prvních ročníků. Dozvíte se mimo jiné informace…

ROAD SHOW ČEZ DISTRIBUCE

20. 6. 2024

Dne 19. června 2024 se v areálu společnosti TS Bohemia v dopoledních hodinách uskutečnila Road show energetické společnosti ČEZ Distribuce. Naši žáci si prohlédli speciální pracoviště  zaměřené na činnost práce pod napětím (VN a VVN) skládající se z pohotovostního vozu…

Podpora vzdělávání naší školy díky ČEZ Distribuce: Slovo ředitele školy

15. 6. 2024

Mezi hlavní partnery školy patří společnost ČEZ Distribuce, která studentům nabízí Motivační program Prokopa Diviše. Více o programu a dalších aktivitách, které ČEZ Distribuce pro naše žáky připravuje, se dozvíte přímo na webu skupiny ČEZ v hodnocení projektu…

Soutěž žáků v CNC programování 

15. 6. 2024

Dne 12. června 2024 se na naší škole konala soutěž v CNC programování, které se zúčastnili žáci spolupracujících základních škol. Cílem bylo prověřit jejich znalosti a dovednosti v programování CNC strojů, které získali v pořádaných workshopech. Vítězové získali věcné ceny…

Exkurze Honeywell

14. 6. 2024

Naši žáci 2. a 3. ročníků strojírenských oborů navštívili firmu Honeywell v Mariánském Údolí, která se zabývá výrobou statických dílů leteckých motorů. Kromě číslicově řízených obráběcích strojů žáci obdivovali méně obvyklé elektroerozivní stroje např. drátovou řezačku, děrovačku či hloubičku. Byla to…

Kapacita domova mládeže je pro školní rok 2024/2025 již naplněna

11. 6. 2024

Upozornění! Upozorňujeme zájemce o ubytování, že kapacita našeho domova mládeže je na školní rok 2024/2025 plně obsazena a přijímací řízení je ukončeno. Zasílání přihlášek je proto bezpředmětné. Děkujeme za pochopení.

Podzimní termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2024

7. 6. 2024

Přehled termínů maturitních a závěrečných zkoušek (podzim 2024). K maturitním zkouškám se musí žáci přihlásit v kanceláři školy u p. Běhalové do 21. června 2024!!! K závěrečným zkouškám se musí žáci přihlásit v kanceláři školy u p. Netopilové do 23. srpna 2024!!!