Přihlašování k prezenční výuce pro nekončící ročníky maturitních a učebních oborů

27. 5. 2020

Od úterý 9. června 2020 bude žákům nekončících ročníků nabídnuta prezenční výuka formou konzultací. Účast na konzultacích je dobrovolná. Rozhodnutí o účasti/neúčasti na konzultacích žáci nahlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který bude k dispozici do pátku 5.6. 2020 do 12:00….

Termíny konání maturitních a závěrečných zkoušek

19. 5. 2020

Přehled všech termínů maturitních a závěrečných zkoušek na SŠTO   Didaktické testy jarního zkušebního období se budou konat ve dnech 1. – 3. června 2020. Matematika – 1. 6. 2020, 8:00 Anglický jazyk – 1. 6. 2020, 13:00  Český jazyk a literatura…

Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

5. 5. 2020

Průvodní dopis ministra školství ze dne 2. května 2020 Ochrana zdraví a provoz školy Ochrana zdraví a provoz domova mládeže – v případě zájmu nastoupit do ubytování (i pro kmenové ubytované), je nutno týden předem nahlásit tuto skutečnost na tel….

Rozpis výuky pro končící ročníky maturitních i učebních oborů

29. 4. 2020

Pro žáky končících ročníků maturitních i učebních oborů byl vytvořen rozvrh výuky. Jedná se o modulovou nabídku výuky/přípravy/konzultací učitelů profilových předmětů důležitých pro zvládnutí maturitních popř. závěrečných zkoušek. Výuka podle rozvrhu začíná dne 11.5.2020 od 8 hod. ráno…

Výsledky přijímacího řízení – tříleté učební obory

22. 4. 2020

Výsledková listina přijímacích zkoušek – 1. termín Kritéria a další  informace – učební obory Upozornění pro nepřijaté uchazeče: Pokud obdržíte rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, můžete využít opravného prostředku k zvrácení negativního výsledku. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s legislativními změnami…