Výsledky 3. kola přijímacího řízení

30. 6. 2021

Výsledková listina

Informace pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků

30. 6. 2021

stáhnout info pdf Zahájení školního roku 2021/2022: 1.9. 2021 – zahájení v teoretickém vyučování na příslušných učebnách v 8,00 h (SŠTO Kosinova 4, Olomouc). Třída / číslo učebny T1 / 31 MEV1 / 11 MES1 / 16 MSZ1Sp /…

Pracovní příležitosti pro absolventy, brigády

30. 6. 2021

Nabídky práce pro absolventy – firmy z našeho regionu oslovují studenty k budoucí spolupráci. 

Podzimní maturitní a závěrečné zkoušky 2021

8. 6. 2021

Blok testů a písemných prací: 1. – 2. 9. 2021 (spádová škola) Praktická zkouška profilové části MZ (MEV4, MES4)  6. – 7. 9. 2021 (7:00h odborný výcvik ) Písemná praktická zkouška profilové části MZ (PD2, T4)  6. – 7. 9. 2021  (7:50h…

Mimořádný termín společné části maturitní zkoušky

25. 5. 2021

Mimořádného termínu se může dle čl. IV. OOP (dodatek z 28. 4. 2021) účastnit žák, který: podal přihlášku k povinné/nepovinné zkoušce SČ MZ konané v jarním zkušebním období 2021 u této zkoušky neuspěl (týká se povinných zkoušek), nebo se z konání…