3. kolo přijímacího řízení

14. 6. 2021

Kritéria do 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

10. 6. 2021

Kvůli epidemiologické situaci nebudeme v tomto školním roce pořádat osobní setkání vedení školy s rodiči žáků budoucích prvních ročníků. Veškeré organizační informace související s nástupem do školy zveřejníme před začátkem školního roku na našich webových stránkách. Děkujeme za…

Podzimní maturitní a závěrečné zkoušky 2021

8. 6. 2021

Blok testů a písemných prací: 1. – 2. 9. 2021 (spádová škola) Praktická zkouška profilové části MZ (MEV4, MES4)  6. – 7. 9. 2021 (7:00h odborný výcvik ) Písemná praktická zkouška profilové části MZ (PD2, T4)  6. – 7. 9. 2021  (7:50h…

Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo

7. 6. 2021

Tříleté učební obory Čtyřleté maturitní obory Nástavbové obory  

Pracovní příležitosti pro absolventy

1. 6. 2021

Nabídky práce pro absolventy – firmy z našeho regionu oslovují studenty k budoucí spolupráci.