Lyžařský kurz

20. 3. 2023

Studenti prvních ročníků se v týdnu od 6. do 10. 3. 2023 účastnili lyžařského výcvikového kurzu v Jeseníkách.

Svářečky optických vláken Sumitomo

20. 3. 2023

V pátek 17. 3. 2023 se žáci 3. a 4. ročníků telekomunikačních oborů zúčastnili praktické ukázky soupravy svářečky a lamačky optických vláken japonské firmy Sumitomo Electric, jejímž distributorem v ČR je jihlavská společnost Optovit s.r.o.  Zástupce firmy Sumitomo p. Honsa dokázal zaujmout naše…

Společnosti Hilti a BP STAVBY Morava darovaly škole nářadí za tři čtvrtě milionu

16. 3. 2023

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 došlo za účasti zástupců SŠ technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, OHK v Olomouci a firem Hilti a BP stavby Morava k předání vybavení, nářadí pro praktickou přípravu našich žáků v hodinách odborného výcviku.  Děkujeme OHK v Olomouci, firmám…

Kontrola BOZP

15. 3. 2023

Cílem kontroly bylo prověření toho, jak zaměstnavatel Střední škola technická a obchodní plní své povinnosti v péči o BZOP a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci. Za kontrolní orgán byli přítomní JUDr. Petr Kožmín LL.M., MBA…

Autoopravář junior 2023

24. 2. 2023

Dne 21. února 2023 se uskutečnilo krajské kolo soutěže pro Olomoucký kraj Autoopravář junior 2023. Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR). Tato soutěž…

Exkurze VIDA! Brno

1. 2. 2023

Dne 26. 1. 2023 se žáci třídy MES2 a MSZ2 se zúčastnili návštěvy zábavního vědeckého parku VIDA! Brno. Zde měli možnost vyzkoušet si mnoho fyzikálních pokusů na zajímavých exponátech a zhlédnout science show. Zábavnou formou si ověřili řadu poznatků…

Kritéria přijímacího řízení 2023

26. 1. 2023

1. kolo (13. 4. až 28. 4. 2023) Pro školní rok 2023/24 budeme do následujících oborů přijímat tyto počty žáků: 26-45-M/01 Telekomunikace – 30 žáků 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – (výpočetní a elektronické systémy, silnoproudá zařízení) – 60 žáků 23-44-L/01 Mechanik strojů…

Fond pomoci olomouckým dětem

18. 1. 2023

Magistrát města Olomouce vyhlásil Výzvu Fondu pomoci olomouckým dětem pro podávání žádostí o poskytnutí účelového daru. Fond pomoci olomouckým dětem byl zřízen ZMO od 1. 1. 2017 jako podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám dětí a žáků z nízkopříjmových…

Vánoční KosinkaCup

22. 12. 2022

Tradiční futsalový turnaj tříd KosinkaCup se konal ve středu 21. 12. 2022. místo: SM2 místo: MO3 místo MES4 Nejlepším střelcem turnaje se stal Patrik Javora.