Závěrečné zkoušky – III. termín

10. 10. 2021

SO3, E3, EZ a profesní kvalifikace Písemná závěrečná zkouška: 1. 12. 2021 (7,50h v kab. 12) Praktické závěrečné zkoušky: 2. – 6. 12. 2021 (7, 00h odborný výcvik ) Ústní závěrečné zkoušky: 13. – 14. 12. 2021  (slavnostní zahájení v 8,00h na uč. 19)…

Exkurze v přečerpávací elektrárně Dalešice

8. 10. 2021

V úterý 5. října 2021 navštívili žáci 2. a 3. ročníku oborů Elektrikář silnoproud, Mechanik silnoproudých zařízení a Mechanik strojů a zařízení přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Elektrárna byla vybudována na řece Jihlavě a zajímavostí je její hráz, která není betonová, ale sypaná…

Pracovní příležitosti pro absolventy, brigády

30. 6. 2021

Nabídky práce pro absolventy – firmy z našeho regionu oslovují studenty k budoucí spolupráci. 

Pro žáky prvních ročníků oboru Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení

17. 5. 2021

Skvělá zpráva pro žáky prvních ročníků oboru Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení! Naše škola byla vybrána jako jedna z 9-ti středních škol v republice k ověření komplementárního oboru spojujícího obory 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud. Komplementární…

Na bezpečnost s humorem

9. 4. 2021

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., u příležitostí konání osvětové kampaně ke zlepšení postojů a přístupů mládeže coby budoucí pracovní síly k otázkám BOZP, na podporu zvyšování úrovně bezpečnosti práce a zároveň zvyšování kultury bezpečnosti na všech typech…