Zahájení prezenční výuky

20. 11. 2020

V souladu s pokyny MŠMT sdělujeme, že od středy 25.11. 2020 bude opět zahájena prezenční výuka žáků končících ročníků všech oborů. Jedná se o třídy T4, MEV4, MES4, SO3, E3, EZ, PD2. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu vyučovacích…

Konzultační odpoledne zrušeno

5. 11. 2020

Z důvodu současné epidemiologické situace je konzultační odpoledne (10.11.2020) zrušeno. Hodnocení svých dětí prosím sledujte v Bakalářích a v případě potřeby kontaktujte jednotlivé vyučující emailem. Veškeré emailové adresy jsou na školních stránkách v sekci Kontakty.    Vedení školy

Omezení provozu školy kvůli koronaviru

28. 10. 2020

Dle nařízení vlády platného od 28. 10. 2020 bude budova školy od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020 zcela uzavřena. Od 2. 10. 2020 jsou úřední hodiny kanceláře školy pro osobní návštěvu pouze ve čtvrtek v době 7.00 – 13.00 hodin, jinak lze…

Distanční výuka

13. 10. 2020

V souladu s novými nařízeními vlády, která upravují podmínky výuky na SŠ, bude vyučování upraveno následovně. Od 14.10. 2020 bude výuka probíhat distanční formou a to i v hodinách odborného výcviku. Vlastní realizace, podoba výuky na odborném výcviku dálkovou…

Termíny závěrečných zkoušek – III. termín

25. 9. 2020

MO3, SM3, E3, EZ a profesní kvalifikace: Písemná závěrečná zkouška: 1. 12. 2020 – 7:50h v aule SŠTO Praktické závěrečné zkoušky: 2. – 4. 12. 2020 – 7:00h odborný výcvik Ústní závěrečné zkoušky (slavnostní zahájení v 8:00h na uč. 19): 14. –…