Spádová škola (3. – 5. 9. 2018)

23. 8. 2018

Pokyny pro žáky konající blok testů a písemných prací společné části MZ: Jmenné seznamy žáků pro danou učebnu budou vyvěšeny na nástěnce v I. posch budovy školy. Je důležité, aby žáci konající zkoušku byli před příslušnou učebnou…

Zahájení školního roku 2018 / 2019

23. 8. 2018

pondělí 3. 9. 2018  Ve škole zahajují  (v 8:00 hodin) T1 Fs (23), MEV1 Kp (21), MES1 Em (35), E1 Zd (32), SO1 Rp (26), PE1 St (24) nástavba,  EZ Hr (8) zkrácená forma T2 Hs (18), MEV2…

Nabídka pracovního uplatnění u ČD

13. 8. 2018

ČD a. s. nabízí pracovní uplatnění. Prioritně se jedná o pozice průvodčí, vlakvedoucí a osobní pokladník.