Informace pro rodiče žáků 1. ročníků

3. 6. 2019

stáhnout info pdf Zahájení školního roku 2019 / 2020: 2.9.2019 – zahájení v teoretickém vyučování na příslušných učebnách v 8,00 h (SŠTO Kosinova 4, Olomouc) 3.9.2019 – zahájení na odborném výcviku v 8,00 h (U Podjezdu 11, Olomouc), s výjimkou oborů Podnikání…

Vzorná ročníková práce z odborného výcviku

29. 5. 2019

Jsme rádi, že na naší škole studují šikovní žáci. Tomáš Dittrich, žák 3. ročníku oboru Spojový mechanik získal „čestné uznání“ a pochvalu třídního učitele za vzorně provedenou ročníkovou práci z odborného výcviku. Jedná se o tzv. „točící se hodiny“. Zobrazování…

Exkurze ČOV Olomouc

30. 4. 2019

Dne 29. 4. 2019 navštívili žáci třídy MES1 v rámci výuky chemie a ekologie Čistírnu odpadních vod v Olomouci – Nových Sadech. Seznámili se s procesem čištění odpadní vody. Jedná se buď o komunální odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností –…

Matematický klokan 2019

26. 3. 2019

V pátek 22. března 2019 se na naší škole konala soutěž Matematický klokan. Soutěže se zúčastnili všichni žáci maturitních oborů. Nejlepších výsledků dosáhli tito studenti: V kategorii Junior (1. a 2. ročníky): Martin Schön (MEV2) Vojtěch Palacka (T2) a Ondřej Vykydal (MES2)…