Testování maturantů na COVID-19 před společnou částí maturitní zkoušky

13. 5. 2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na maturitní zkoušce je: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro maturitní zkoušky na střední škole platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení…

Informace pro uchazeče o studium

11. 5. 2021

Informace k testování uchazečů před konáním přijímací zkoušky Odevzdávání zápisových lístků až od 19. 5. 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo nové termíny konání jednotné přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022: TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1….

Výuka a testování žáků od 26.4.2021

5. 5. 2021

Od tohoto týdne začne probíhat praktická výuka (OV, praxe) žáků všech ročníků! Základní informace k realizaci výuky od 26.4. 2021: Bude probíhat dle platného rozvrhu. Žáci musí dodržovat základní epidemiologická opatření. Bude probíhat testování žáků, kteří neprodělali…

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky 24.-26.5.2021

29. 4. 2021

Termíny didaktických testů 24.5.2021 8:00 Matematika 24.5.2021 13:30 Anglický jazyk 25.5.2021 8:00 Český jazyk a literatura Pokyny pro žáky konající blok testů a písemných prací společné části MZ: Jmenné seznamy žáků pro danou učebnu budou vyvěšeny na nástěnce v I. posch…

Maturitní a závěrečné zkoušky 2020/2021

28. 4. 2021

Dopis ministra školství ze dne 10. 3. 2021 Úpravy maturitních zkoušek ze dne 10. 3. 2021 Úpravy závěrečných zkoušek ze dne 10. 3. 2021 Termíny zkoušek pro jednotlivé třídy (zveřejněno 16. 3. 2021)