SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Naše zařízení vzniklo po roce 1945, kdy byla zřízena Učňovská škola v Olomouci, Kosinova 4. V průběhu let se postupně měnila nejen vzdělávací nabídka, ale i název školy. Od 1. 9. 2006 nese naše zařízení název Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. V současné době zajišťujeme výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních. V těchto oborech máme vzhledem k tradici dobré zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

Budovy školy prošly v nedávné minulosti podstatnými úpravami, rekonstrukcemi. Za zmínku stojí oprava dvorního traktu hlavní budovy a vytvoření odpočinkové zóny s prostory pro úschovu kol žáků. Byla dokončena stavba nových dílen, které slouží k výuce odborného výcviku elektrotechnických oborů. V minulém roce bylo zrealizováno nové pracoviště školního pneuservisu vybavené odpovídající technikou. V hlavní budově byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodných a datových sítí s moderní technologií ovládání a řízení provozu. Nově byly položeny dlažby v hlavní budově. V areálu školy je zajištěn bezbariérový přístup do přízemí budovy domova mládeže (DM) a novější budovy odborného výcviku (OV). Nicméně, pohyb po všech budovách, včetně domova mládeže, budovy odborného výcviku a budovy teoretické výuky, není plně bezbariérový.

Škola postupně zlepšuje zázemí pro studium žáků. V průběhu posledních let byly například instalovány nové šatní skříňky, vytvořena byla žákovská wifi síť, došlo k modernizaci pracoviště výpočetní techniky s technologií terminálového připojení i mimo budovu školy. Odborná pracoviště elektrolaboratoře rovněž doznala podstatných změn v oblasti vybavení elektrickými přístroji. Byly položeny základy nové laboratoře telekomunikační techniky. Vybavení v řádech statisíců korun se postupně daří pořizovat z prostředků projektů a doplňkové činnosti školy. Půjde o nadstandardní stánek pro výuku především praktických předmětů v oblasti sdělovací a telekomunikační techniky. Moderní elektronické systémy využíváme ke komunikaci s rodiči žáků. Každý rodič má možnost se připojit prostřednictvím našich webových stránek na zabezpečený účet žáka a zjistit aktuální údaje o prospěchu, absenci a jiné informace v oblastech souvisejících s jeho vzděláváním. Nově bylo upraveno zázemí školního bufetu.

Nespornou výhodou studia na naší škole je komplexnost středního vzdělávání, které nabízíme prostřednictvím naší vzdělávací nabídky. Obory nabízíme jako tříleté učební zakončené výučním listem, čtyřleté maturitní obory, dvouletá nástavbová denní studia pro absolventy s výučním listem a tříletá večerní nástavbová studia zakončená maturitní zkouškou. Nabízí se prostupnost mezi maturitními a tříletými obory podobného zaměřenív případech, kdy se studium žákovi nedaří.

Netradiční novinkou z hlediska formy studia je třetím rokem nabízený obor elektrikář – silnoproud ve zkráceném, jednoročním studiu. Na škole vzniká centrum kariérového poradenství, které umožní zájemcům nejen získat patřičné informace o možnostech dalšího vzdělávání, ale bude také zmíněné vzdělávání zajišťovat. Nabízíme profesní kvalifikace pro úplnou kvalifikaci Elektrikář – silnoproud.

Při výuce se snažíme držet moderních trendů. Vybrané učebny disponují multimediální technikou, především dataprojektory, které významně přispívají k názornosti výuky. Vysokorychlostní Internet je k dispozici v každé místnosti budovy teoretické výchovy. V rámci učebních osnov maturitních oborů se realizuje souvislá odborná praxe. Žáci pracují na projektech. V minulosti tak vznikly zajímavé výrobky z rukou žáků např: školní buggy, malotraktor nebo realizace různých druhů sítí a instalací. Reálné obchodování se učí žáci oboru obchodník v rámci tzv. fiktivní firmy.

I v letošním školním roce otevíráme dva v Olomouckém kraji unikátní obory. Jedná se o moderní perspektivní obory. První s názvem Telekomunikace v sobě snoubí znalosti a dovednosti v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. Součástí učebního plánu je značný podíl odborných předmětů jako jsou telekomunikace, digitální technika, elektronika, elektrotechnika aj. Žáci se seznámí s vysoce odbornou problematikou, která je učiní kvalifikovanými odborníky. Velký podíl teoretické výuky je dobrým základem pro další studium z široké nabídky oborů v oblasti elektrotechniky na některé z vysokých škol.
Druhý obor se jmenuje Spojový mechanik. Je to tříletý učební obor pro žáky se zájmem o elektrotechniku. Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích. Absolventi oboru najdou dobré uplatnění u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě, dále u služeb zabývajících se elektronickým zabezpečením.

Dlouhodobě udržujeme přímý kontakt s řadou firem a podniků v rámci pracovních smluv pro umístění žáků. Žáci převážně vyšších ročníků dochází do jejich provozoven a seznamují se s konkrétní náplní práce různých pracovních pozic, o které se mohou ucházet po absolvování studia. Škola spolupracuje s cca 50 firmami a podniky v Olomouci a blízkém okolí. Důkaz spolupráce jsou zajímavé pobídky v podobě stipendijních programů, které spolupracující firmy nabízí.

Všechny doplňující informace, stejně jako odpovědi na Vaše otázky, rádi poskytneme na Dnech otevřených dveří.
Stále totiž platí motto naší školy: Život může být snadný, pokud se v něm správně zorientujete!

Menu