Odborný výcvik žáků naší školy probíhá na pracovištích dílen kovo a elektro U Podjezdu 11, Olomouc. Budovy se nachází u konečné tramvajové smyčky číslo 4 v Pavlovičkách, takže jsou velmi snadno dostupné hromadnou dopravou. Příjezd z centra je veden kolem železničního hlavního nádraží a také kolem autobusového nádraží v Hodolanech. K dopravě na pracoviště je rovněž možno využít i autobusových linek DPMO. Nejbližší zastávky: Na Pile, Na Špici.

Odborný výcvik probíhá ve specializovaných dílnách vybavených podle zaměření a silnoproudou elektrotechniku, slaboproudou elektrotechniku, měřící laboratoře, svařovna, dílny CNC obrábění, soustružna, dílny pro strojírenskou výuku. V rámci odborného výcviku vyžívají žáci oborů Telekomunikace a Spojový mechanik laboratoř telekomunikací v budově školy. Žáci školy mají v prvním a druhém ročníku odborný výcvik v dílnách školy, ve vyšších ročnících probíhá odborný výcvik na externích pracovištích partnerských firem, jejich počet se stabilně pohybuje mezi 60 a 70 v celém olomouckém kraji.

Odborný výcvik elektrotechnických oborů

I. ročník:

Výuka je prováděna v prostorách dílen SŠ U Podjezdu 11. První pololetí prvního ročníku jsou žáci vedeni k základům rukodělné a obráběcí činnosti a svařování. Učebny pro základní zámečnický výcvik jsou vybaveny nářadím a strojním parkem – stojanové vrtačky, ohýbačky a pod. Výuka svařování probíhá na agregátech pro svařování plamenem, svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou MIG a svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu TIG pro svařování nerezy a hliníku. Žáci se seznamují se základy strojního obrábění na CNC strojích a soustruzích.  Od druhého pololetí je výuka prováděna na specializovaných elektrotechnických dílnách, kde si žáci osvojují základní dovednosti v práci s vodiči, spínači a jednoduchými spotřebiči.

II. ročník:

Výuka od druhého ročníku je specializována na jednotlivé obory a jejich potřeby. Výuka probíhá rovněž v prostorách dílen SŠ. Žáci slaboproudých oborů si osvojují dovednosti spojené s elektronickými obvody – jejich návrhy, simulací, výrobou a opravou. Žáci silnoproudých oborů rozvíjí své dovednosti a znalosti v oblasti bytové a průmyslové elektroinstalace. Žáci všech elektrotechnických oborů se učí programování a realizaci tzv. inteligentních elektroinstalací, které jsou v dnešní době rychle se rozvíjející součástí bytových i průmyslových instalací.
Jednotlivé obory navštěvují v rámci odborného výcviku partnerské výrobní podniky, kde se seznamují s principy a moderní výrobou součástí do všech oblastí elektrotechnického odvětví. Jako zástupce uveďme například MLS Holice, kde se seznamují s výrobou a opravami elektrických strojů točivých, SSI Schäfer a mnoho dalších. V průběhu roku se rovněž seznámí s elektroinstalacemi, zabezpečovacími systémy, elektronickými a elektrickými zařízeními na externích pracovištích a to za přímého dozoru učitelů OV.

III. a IV. ročník:

Výuka žáků je rovněž rozdělena na studijní a učební obory silnoproudé a slaboproudé. Výuka učebních oborů končících ročníků probíhá z větší části na externích pracovištích a z části na specializovaných dílnách školy. Zde se žáci postupně seznamují s ovládacími prvky řízení elektrických obvodů, s jejich měřením, programováním a vyhodnocováním hlášených stavů. Nedílnou součástí přípravy na budoucí vstup do praxe je také seznamování žáků s ČSN a BOZP, včetně poskytování první pomoci.
Studijní obory ve IV. ročníku mají odborný výcvik realizován stejně jako u učebních oborů v končícím ročníku, ve spolupráci s externími pracovišti. Odborný výcvik některých žáků třetích ročníků studijních oborů probíhá rovněž na pracovištích firem. Zde žáci získávají kontakt se skutečným provozem mnoho našich absolventů pracuje v těchto firmách jako kmenoví zaměstnanci.

Odborný výcvik strojírenských a automobilních oborů

I. ročník:

Výuka je prováděna v prostorách dílen SŠ U Podjezdu 11. V prvním ročníku jsou žáci vedeni k základům rukodělné a obráběcí činnosti a svařování. Učebny pro základní zámečnický výcvik jsou vybaveny nářadím a strojním parkem – stojanové vrtačky, ohýbačky a pod. Výuka svařování probíhá na agregátech pro svařování plamenem, svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou MIG a svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu TIG pro svařování nerezy a hliníku.

II. ročník:

Výuka žáků je rozdělena na obory studijní a učební. Jejich výuka se provádí rovněž v prostorách dílen SŠ. Výuka je prováděna na specializovaných učebnách kovodílen – obrobna, svařovna a také na externích pracovištích partnerských firem v podobě týdenních stáží výukové skupiny s učitelem odborného výcviku. Výuka oboru Mechanik opravář motorových vozidel probíhá v naší autodílně vybavené pneuservisem pro osobní automobily, zvedákem, autodiagnostikou společnosti Wűrth, měřičem emisí, nářadím a vybavením potřebným pro servis osobních motorových vozidel. Žáci se v rámci výuky podílí na opravách vozidel pro zákazníky, žáci oboru Mechanik strojů a zařízení se podílí zejména na zámečnických zakázkách například okrasné ploty, brány a pod.

III. a IV. ročník:

Výuka žáků je rovněž rozdělena na studijní a učební obory. Výuka učebních oborů končících ročníků probíhá z větší části na externích pracovištích a z části na specializovaných dílnách školy. Zde se žáci maturitních oborů postupně seznamují s programováním NC strojů, kreslením strojních výkresů, návrhem vlastních strojírenských součástí či sestav, jejich modelováním, výrobou na 3D tiskárně a a vlastní výrobou na obráběcích strojích. Nedílnou součástí přípravy na budoucí vstup do praxe je také seznamování žáků s ČSN a BOZP, včetně poskytování první pomoci. Studijní obor ve IV. ročníku je realizován stejně jako u učebních oborů v končících ročnících, ve spolupráci s externími pracovišti. Zde žáci získávají kontakt se skutečným provozem. Mnoho našich partnerů využívá této možnosti k získávání nových pracovníků, případně nabízí žákům stipendijní programy.