Zaměření: Mechanik  strojních a elektrotechnických zařízení

Kód oboru: 23-44-L/01

Délka studia: 4 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Co vás naučíme:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
 • pracovat s technickou dokumentací
 • rozlišovat technické materiály; při jejich zpracování a používání zohledňovat jejich vlastnosti
 • seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení, používaná k vlastním pracovním činnostem, ošetřovat je, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy
 • sestavovat výrobky a zařízení a spojovat jejich mechanické, elektrické a elektronické systémy,komponenty, hydraulické a pneumatické mechanizmy, a to jak u výrobce, tak i při externích montážích u uživatelů; výrobky a zařízení oživovat a provádět jejich prvotní seřízení
 • diagnostikovat technický stav a závady výrobků, tyto závady lokalizovat a odstraňovat výměnou součástí, bloků a skupin; používat k těmto činnostem adekvátní diagnostické   přístroje a prostředky

Další informace:

 • Příspěvek školy na svářečskýí průkaz
 • Možnost zapojení žáků do stipendijních programů partnerských firem
 • Dobré zázemí školy, služby žákům (posilovna, bufet, knihovna, počítačové učebny, wifi pro žáky, tématické kroužky, tělocvična, lyžařský zájezd, sportovně – turisticky kurz, domácí i zahraniční poznávací výlety, exkurze)
 • Dobrá dopravní obslužnost v centru Olomouce
 • Možnost ubytování na vlastním domově mládeže
 • Perspektivní a žádaná profese s možností dobrého finančního ohodnocení

Uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatňují jako strojní mechanici, zámečníci, mechanici, mechatronici, obsluha CNC strojů, montéři, seřizovači, strojírenští technici. Studium žákům umožňuje pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol.

Možnost získání svářečského průkazu

Hlavní partneři
Menu