Kód oboru: 26-51-H/02

Délka studia: 1 rok

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, ukončená povinná docházka

Způsob ukončení studia: závěrečná zkoušky, výuční list

Co vás naučíme:

  • provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP
  • a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • připevňovat, instalovat a propojovat jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovat instalaci, přezkušovat její funkci a připojovat na napětí
  • zhotovovat kabelové přípojky, pokládat kabely; montovat a připojovat rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovat možné vzniklé závady na provedené instalaci
  •  zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení
  • provést zjednodušený návrh elektroinstalace
  •  umět popsat materiál a jeho použití při stavbě a údržbě venkovních a kabelových sítí, při realizaci ochrany před bleskem, orientovat se v zapojení el. stanic

Podmínkou pro přijetí ke studiu zkrácené formy: být absolventem jakéhokoliv tříletého učebního nebo maturitního čtyřletého oboru! Studium probíhá po dobu jednoho roku v denní formě.