Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

 • Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ). Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: https://idzok.cz/

Projekty v rámci OPJAK

Národní plán obnovy

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLREALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19
 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – Vybavení škol digitálními technologiemi:
  • zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Národní pilotní projekty

 • UNIV 2 KRAJE – Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/univ.
 • UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
  • podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  • rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  • modernizovat proces akreditací
  • podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení. Více na www.univ.cz

Projekty v rámci OPVK

Projekty v rámci OPVVV