Stávající složení Školské rady:

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:

 • PhDr. Jana Skácelová, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslav Tichý

Zástupci z řad rodičů a zletilých žáků:

 • Radka Obranská
 • Jakub Kotraš

Zástupci jmenováni zřizovatelem školy:

 • Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.
 • Ing. Dušan Tylich

Doplňující volby do Školské rady

30. 10. – 1. 11. 2023

Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků SŠTO Olomouc, Kosinova 4

 • Andrea Lovečková
 • Edita Dostálová
 • Filip Kroc
 • Karolína Adamcová
 • Lenka Bryxová
 • Lucie Linková
 • Martin Stejskal
 • Ondřej Helekal
 • Patrik Gargulák
 • Tadeáš Utíkal
 • Vendula Benešová
 • Vít Ondrůšek
 • Vojtěch Beran

Kandidáti z řad pedagogických pracovníků SŠTO Olomouc, Kosinova 4

 • Ing. Antonín Skácel                  
 • Mgr Petra Štolfová                   
 • Soňa Pavelková, DiS.              

Návrh člena Školské rady za zřizovatele

 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

 

Zápis z konání doplňujících voleb do Školské rady ve dnech 30.10. – 1. 11. 2023

 

 

Hlavní partneři
Menu