Zápis z voleb do školské rady ze dne 21. 5. 2024

Rada Olomouckého kraje na své 96. schůzi konané dne 4. 12. 2023 pod bodem UR/96/62/2023 jmenovala zástupce zřizovatele do školské rady a vzala na vědomí doplňovací volby do školské rady při Střední škole technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4.

Složení Školské rady

Pedagogičtí pracovníci školy:

  • Ing. Antonín Skácel, učitel odborných předmětů
  • Mgr. Petra Štolfová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
  • Mgr. Jaroslav Tichý, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

  • Lenka Bryxová, OSVČ
  • Radka Obranská, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
  • Martin Stejskal, programátor

Zástupci jmenováni zřizovatelem školy:

  • PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc
  • Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PF UPOL
  • Ing. Dušan Tylich, ČD, a. s.