Naši žáci 2. a 3. ročníků strojírenských oborů navštívili firmu Honeywell v Mariánském Údolí, která se zabývá výrobou statických dílů leteckých motorů. Kromě číslicově řízených obráběcích strojů žáci obdivovali méně obvyklé elektroerozivní stroje např. drátovou řezačku, děrovačku či hloubičku. Byla to vydařená akce s hojnou účastí.