V úterý 5. října 2021 navštívili žáci 2. a 3. ročníku oborů Elektrikář silnoproud, Mechanik silnoproudých zařízení a Mechanik strojů a zařízení přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Elektrárna byla vybudována na řece Jihlavě a zajímavostí je její hráz, která není betonová, ale sypaná a je nejvyšší hrází v České republice.
Do Dalešic jezdíme často a vždycky nám průvodkyně řekne: „Škoda, že zrovna turbíny nejedou, i když to bychom se asi v tom hluku vůbec neslyšeli.“ Ale tentokrát nám bylo na 1. poslech jasné, že dnes turbíny jedou!
Elektrárna využívá 4 reverzní Francisovy turbíny o výkonu 4x120MW a 2 z nich byly zrovna v provozu. Chvíli jsme si počkali a viděli i uzavírání rychlozávěrné klapky a tedy uzavření vody, která do turbíny proudila. Voda proudí v potrubí o průměru 6 metrů, které jsme si měli možnost osahat. Ve strojovně jsme se dozvěděli, že máme nad hlavou 500tunový generátor, a proto máme na hlavách ty slušivé helmy.
V provozu bylo také venkovní potrubí, kterým právě proudila do dolní části přehrady teplá voda z nedaleké jaderné elektrárny Dukovany, voda slouží jako chlazení a nám vytvořily jemné kapky příjemnou mlhu a osvěžení v horkém počasí.
Exkurze se nám všem líbila a budeme se brzy těšit na exkurzi další, třeba právě do nedalekých Dukovan.