Konečně jsme se dočkali a i naše škola byla zařazena mezi skupinu partnerských škol, které měly možnost poslat své zástupce na velkou cestu po energetických výrobnách využívajících zdroje obnovitelné energie.

Od 16. do 18. října 2023 se dva žáci ze třetího a čtvrtého ročníku vypravili společně i s pedagogickým doprovodem na akci, která slibovala spoustu přednášek, exkurzí, cestování i setkání. Byla to dlouhá cesta, na které jsme stihli navštívit čtyři elektrárny, a každá byla úplně jiná.

Obvykle po přednášce, která nás uvedla do problematiky, jsme jeli na místo, kde se nás ujali přímo místní pracovníci, kteří nás ochotně provedli a ukázali všechna technická vybavení a odpověděli i na všetečné dotazy zvědavých a hloubavých studentů. Takto jsme měli možnost navštívit vodní elektrárnu Štěchovice, větrnou elektrárnu Věžnice, energetické centrum pro spalování biomasy v Jindřichově Hradci a fotovoltaickou elektrárnu Ševětín.

Celá třídenní akce byla náročná, ale viděli jsme spoustu zajímavých míst, na které bychom se jinak jen obtížně dostali. Dopolední přednášky nás připravily a tak jsme si exkurze mohli ještě lépe užít. Velkým přínosem bylo, že jsme byli v elektrárnách doprovázeni odborníky, kteří nám spoustu věcí na místě ukázali a vysvětlili.

Náš dík patří i organizátorkám akce za skvělý program, dokonale zajištěné zázemí a vytvoření příjemné přátelské atmosféry.

Děkujeme a těšíme na další akci 🙂