Bližší informace o nacházejícím přijímacím řízení pro všechny naše obory studia, kritéria pro přijetí, digitální přihlašovací systém, legislativní předpisy …