V rámci mezinárodní výměny škol navštívili naši školu žáci a učitelé Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Nitře. Tato výměna, podporována Mezinárodním visegrádským fondem, se uskutečnila ve dnech 17. – 19. 6. 2024. Výměnného pobytu se zúčastnilo 20 žáků v doprovodu 4 vyučujících.

Pro slovenské žáky byl připravený bohatý program spojený nejen s odborným vzděláváním, ale i s poznáním Olomouce a okolí. Svůj pobyt zahájili pondělní návštěvou ZOO na Svatém Kopečku. Úterý bylo spojené s poznáním. Během dopoledního workshopu se žáci seznámili s inteligentní elektroinstalací Loxone a možnostmi 3D tisku. Odpoledne strávili v Pevnosti poznání, kde se seznámili s přírodními vědami v praxi. Po slavnostní večeři následovala prohlídka večerní Olomouce s návštěvou turisticky vyhledávaných cílů, např. Katedrály sv. Václava či Horního náměstí. Středa patřila návštěvě firmy M.L.S. Holice, se kterou naše škola úzce spolupracuje.

Naši žáci se jistě už teď těší na návštěvu Nitry a spolupracující školy v září 2024.