V úterý 30. 1. 2024 studenti elektrotechnických oborů navštívili jadernou elektrárnu Dukovany, která patří mezi významné výrobce elektrické energie skupiny ČEZ.

Při prohlídce se studenti zábavnou formou dozvěděli zajímavé informace o energetice, provozu a bezpečnosti elektrárny. Měli možnost vidět modely z původního centra, například model reaktoru, aktivní zóny reaktoru, kontejneru na ukládání a přepravu použitého paliva nebo hlavního výrobního bloku. Nechyběla ani zábavná interaktivní 3D prohlídka. 

Součástí exkurze byla i nedaleká vodní elektrárna Dalešice. Získané informace uplatní jak při studiu, tak i v praxi.