Dne 14. února 2024 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce pro kategorii SOŠ. Soutěž pro výherce školních kol se konala v prostorách DDM Olomouc.
Nejdříve žáci v písemné části plnili zadané úkoly na základě poslechu audionahrávky (listening comprehension) a na základě orientace v neznámém textu (reading comprehension). Poté následoval řízený rozhovor na jedno z vylosovaných témat (bez přípravy).
Odborná porota hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost ústního projevu účastníků.
Naši školu reprezentovali Roman Patočka (MES3) a Lukáš Stejskal (T2). Oba si vedli skvěle. Lukášovi děkujeme za 12. místo. Romanovi se za jeho vynikající výkon podařilo obsadit krásné 3. místo a postoupit do krajského kola, které se bude konat 19. března 2024 v Šumperku.
Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!

PK cizích jazyků