Na naší škole proběhla 17. 1. 2024 prezentace partnerské firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. Zástupci společnosti představili žákům oborů Mechanik strojů a zařízení a Mechanik opravář motorových vozidel možnosti konání praxí, brigád a získání stipendií.
S Honeywell Aerospace spolupracujeme dlouhá léta a díky tomu jsou v této firmě zaměstnanci z řad našich absolventů. Stipendijní program je pro žáky zajímavý nejen po stránce finanční, ale i z hlediska odbornosti. Nabízí zapojeným žákům možnost profesního růstu získáním například svářecích průkazů na technologie TIG.
Děkujeme za prezentaci a těšíme se na další spolupráci.