Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2024/2025.

Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2024/2025, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci.

Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, humanitární dávku pro cizince s dočasnou ochranou nebo je nepříznivá finanční situace rodiny posouzená 3. stranou (definováno ve výzvě).

Kompletní výzva a přílohy jsou zde.

Žádosti posílejte na email nejpozději do 23. 8. 2024.