Fotografie z projektového týdne

Studenti třídy MES3 se v týdnu 10. – 14. 2. 2020 zúčastnili projektového týdne ve firmě SSI Schäfer v Hranicích na Moravě organizovaného úsekem odborného vyučování a firmou SSI Schäfer Hranice. Firma Schäfer je obrovský výrobní celek zabývající se výrobou nábytku, ocelových konstrukcí, průmyslových hal, budov a pojezdových skladových regálů.

Studenti třídy MES 3, kteří měli příležitost poznat provoz a výrobu ve firmě Schäfer, se obohatili o vědomosti a poznatky z oblasti nových technologií, které se jen tak někde nevidí. Účastníkům byl perfektně připravený výukový program, prohlídky vybraných pracovišť přímo ve výrobě, včetně možnosti osvojení si praktických dovedností na cvičné dílně a samozřejmostí byla možnost obědů v místní jídelně, kde si studenti pochvalovali chutná jídla.

Každý den bylo ve výuce probíráno nové téma, které přednášeli instruktoři z řad zaměstnanců firmy. Výklad instruktora byl zajímavý, ale nejvíc se všichni těšili na praktickou výuku, ve které studenty doprovázel místní elektrotechnik Tadeáš. Bylo to poznat na práci studentů při praktické části výuky, kde dostávali denně jiné pracovní úkoly -pro ně zajímavé a naučné, a tak jim šla práce od ruky. Tadeáš si nemohl nevšimnout, že většina studentů je úspěšně hotova se zadanou prací celkem brzy , a tak chlapcům zajistil možnost podílet se na výrobě a zapojování zakladače palet ORBITER. Na tyto činnosti dohlížel elektronik Libor, který tyto zakladače montuje a oživuje. Dalším pozitivem pro naše studenty byla možnost pracovat s profesionálním firemním nářadím. Podle vlastních slov studentů se jim s tímto nářadím moc dobře pracovalo , měli i příležitost odzkoušet si, naučit se se práci se speciálními kleštěmi a nářadím. Poslední den v týdnu byl pro studenty připraven test z učiva celého týdne výuky, abychom se přesvědčili, zda dávali studenti pozor při výkladu instruktora. Po napsání testu následovalo vyhlášení výsledků , dále byla k hodnocení započtena praktická úloha, kterou studenti prováděli pod dozorem učitele odborného výcviku a elektrotechnika firmy. Vyhlášením výsledků tří nejlepších studentů – 3.místo Kornel Ondřej, 2.místo Plhal Dominik, 1.místo Šubert Marek jsme tak zakončili tento projektový týden.

Projektový týden ve společnosti Schäfer proběhl bez jakýchkoliv problémů, nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, ani jiným nepříjemnostem. Skupina žáků MES3 měla vzorné chování, žáci byli samostatní a pracovití. Závěrem také děkujeme organizátorům této akce- elektrotechnikům Tadeášovi a Liborovi za profesionální přístup, vedoucímu učňovského střediska p. Jiřímu Hlavicovi za organizaci celého týdne a samotným zúčastněným studentům skupiny MES3 za reprezentaci školy.

 

Učitel odborného výcviku Pavel Navrátil

Vedoucí učitel odborného výcviku Vladimír Košnár