Děkujeme firmě Mubea za poskytnutí sponzorského daru škole. Velmi rádi jej využijeme na nákup vybavení odborných učeben.