V pátek 17. 3. 2023 se žáci 3. a 4. ročníků telekomunikačních oborů zúčastnili praktické ukázky soupravy svářečky a lamačky optických vláken japonské firmy Sumitomo Electric, jejímž distributorem v ČR je jihlavská společnost Optovit s.r.o.  Zástupce firmy Sumitomo p. Honsa dokázal zaujmout naše studenty skvělou prezentací předváděné svářečky optických vláken T-72C+ . Přednášející popsal zejména proces nastavování vláken před vlastním svařováním a jeho důležitost pro přenosové vlastnosti sváru. Seznámil rovněž žáky se způsobem, jakým svářečka vypočítá útlum provedeného svaru, který dosahuje až hodnoty 0,01 dB. K dalším výhodám svářečky patří zejména krátká doba svařování pod 10 s na 1 svar.  Ti odvážnější si pak mohli práci se svářečkou pod dohledem odborníka vyzkoušet.